دریافت کد نقطه چین شدن دور عکس

fallout world - چرا فصل جدید داستان اینقدر طول میده؟
*and all the kids cryed out *pleas stop your scarying me

چرا فصل جدید داستان اینقدر طول میده؟

جمعه 2 تیر 1396 01:37 ب.ظ

نویسنده : ΔŁŁØỮŦ gΞŘŁ
سلام
میدونم که این سری خیلی طول داده
اینم دلیلش
_______

دلیل اول:وظایف خانگی
تق تق تق تق*من در حال تایپ کردن*
من:(رزابلا خودشو جمع و جور کرد:ببخشید جو گیر شدم)

من:خط بعدی(کربین:حالا عروس دومادو ببوس یالا)

من:خط بعدی(لیوای:عــــه)

من:حالا یکم رمانتیکش کنیم(*ایانو رزابلا رو به سمت لیوای هل داد*)

من:حالا بیوفتن روی هم(رزابلا افتاد روی لیوای و لیوای روی مبل دراز کشیده بود)

من:حالا یکم گورجشون کنیم(لیوای قرمز میشه:ا...)(رزابلا هم قرمز میشه)

من:حالا لیوای سرش نزدیک....

مامانم داد می زنه:ساراااااااا

من:بعله مادر جان

مامانم:سارا دخترم بیا ظرفارو بشور

من:چشم مادر جان*سیو کردن فایل*

---- یک ساعت بعد،پس از شستن دو کیلو ظرف-----

من:ای ننه دستمحال تایپ کردن ندارم

________

دلیل دوم:مهمان ناخوانده

*تایپ کردن*

من:حالا یکم ال واقعی رو نشون بدیم(ال:میخوام ملکه طلاییو از دور خارج کنی)

من:حالا اد غیرتی شه(پادشاه طلایی:چی؟؟؟نمیتونم بکشمش)

من:حالا ال جان یکم براش توضیح بده (من که نگفتم بکشش.....یکاری کن دیگه ملکه نباشه...اونوقت تنها طلایی تو میشی)

من:حالا عکس العمل اد....

-پخخخخخ

من:یا امام

راتا:وایی باید قیافتو میدیدی

من:خر چرا اینطوری می کنی؟؟نمیدونی من قلبم تحمل نداره؟؟

__________

دلیل سوم:بدبختی تلگرام

تق تق تق تق

من:بزار یکم تلگراممو چک کنم،یا اماااام 1564 تا پیام فقط از گروه کارتونلند فنزاونم فقط پنج دقیقه @__@

________

دلیل چهارم:کمبود ایده

من:حالا توی این سکانسه چیکار کنم؟

*پنج دقیقه بعد*

من:هرچی باشه لوییس یهو میاد وسط

______

اینم از دلایل

امیدوارم درک کرده باشید

دیدگاه ها : درک کردی؟
آخرین ویرایش: جمعه 2 تیر 1396 01:56 ب.ظ