دریافت کد نقطه چین شدن دور عکس

fallout world - جینی چطوری کیوتی مارکش و گرفت ؟
*and all the kids cryed out *pleas stop your scarying me

جینی چطوری کیوتی مارکش و گرفت ؟

دوشنبه 19 تیر 1396 05:42 ب.ظ

نویسنده : ❄* Tila*❄ ...√Dagger√...
برید ادامه بهتون میگم


زنگ اخر مدرسه بود

جینی وسیله هاشو جمع کرده بود بره خونه که یه دفعه یه صدایی رو از کلاسی میشنوه!....

-: زوووود بااااااش همین الان همه پول هاتو بده به ما!

+: نههههههه لطفا.......من پول زیادی ندارم....اونا رو نگه داشته بودم تا...

-: ساکت شووووووو همین حالا زود پولتو رد کن بیاد

+: نمیتونم بدم متاسفم

-: که اینطور.....بگیرینش تا بتونم پول هاشو بردارم

*: چشم رئیس

+: جیییییییییییییییغ نه لطفا خواهش میکنمممم

جینی : ولش کنین چرا به بچه کوچیک تر از خودتون گیر میدید؟نکنه فکر کردید ازتون میترسه؟

+: معلومه

جینی: شماها چی دارید که اون بخواد ازتون بترسه؟

+: ساکت شو زیادی حرف میزنی

جینی: ساکت نمیشم

+: باشه...

بعد اون رباته و بقیه دنبال جینی میرن جینی هم تند تند شروع به دویدن میکنه

اونا: صبر کن ببینمممممم

جینی تند تند از پله های مدرسش پایین رفت تا از مدرسه بره بیرون که یه دفعه یادش اومد اشتباه اومده در خروجی از یه سمت دیگه بود

جینی: اوه حالا چیکار کنم ؟

+: بالاخره بهت رسیدیم! دیگه خط اخره ربات کوچولو

جینی: چیکار میخوای بکنی؟

یه دفعه یه چاقو رو تو دستای اون رباته میبینه!

جینی: چی........

+: هاهاهاها

بعد دوید سمت جینی

جینی: جییییییییییییییییییییییییییییغ

بعد با سرعت خیلی زیادی سمت در روبروش دوید بدون اینکه بدونه اون در قفله! همونطور که میدوید دستش و جلو برد تا در و باز کنه و یه دفعه داخل اتاق شد

جینی: ااااااا.............چی؟ من....اینجا چیکار میکنم؟

بعد دستگیره در و گرفت و کشید دید قفله

جینی: حالا چطوری برم بیرون؟ نکنه.......بازم باید با سرعت سمت در بدوم؟.....ولی......ممکنه اون رباته پشت در باشه.....پس....سمت دیوار میدوم

بعد با تمام سرعتش سمت دیوار دوید و بیرون افتاد

بعد با سرعت رفت خونه

در و باز کرد و اومد خونه

مگنولیا: به به سلااااااااام دختر گلم

درک: چرا اینقدر رنگت پریده چی شده؟

جینی یه نفس عمیق کشید: نه.......هیچی

اولیور: اون چیه؟......صبر کن ببینم تو کیوتی مارکت و گرفتیییییی!

با شنیدن این حرف همه خونواده تند دور جینی جمع شدن

استفان: وایییییییی یه برق!

همه: واقعا عالیه

درک: مثلا چی شد که اینو گرفتی؟

جینی: خب.......

بعد ماجرا رو براشون توضیح داد

همه:

جینی:

همه:

جینی:

همه: خیلی................

جینی: بده؟

همه: عالیههههههههههه

جینی: واااای


و این بود داستان گرفتن کیوتی مارک جینی و پیدا کردن قدرتش

پایااااندیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 19 تیر 1396 06:22 ب.ظ