دریافت کد نقطه چین شدن دور عکس

fallout world - دیالوگ...ام....نمیدونم اسمشو چی بزارم =|(بزودی)
*and all the kids cryed out *pleas stop your scarying me

دیالوگ...ام....نمیدونم اسمشو چی بزارم =|(بزودی)

دوشنبه 26 تیر 1396 11:16 ق.ظ

نویسنده : ΔŁŁØỮŦ gΞŘŁ
آنیکسی:لیوای

لیوای.د آنیکسی رو بغل گرفت:چته بوزینه؟

-------

لیوای.د:این کی بود؟؟

مایک:نشناختیش؟

لیوای.د:پدرسگ بگو کیه؟

------

*یه نور سفید رو بینه،دستشو بالای چشماش میزاره*

-حوری بهشتی؟اومدی منو ببری بهشت؟

کربین:حوری بهشتی کجا بود برادر من؟؟

-فکر کنم از بس پسر دیدم دخترارو پسر می بینمخب حوری جان منو کدوم طبقه بهشت می بری؟

کربین:خنگه من با این هیکلم دخترم؟؟بلند شو ببینم خرس گنده

----------

اینم یکم راهنمایی که قسمت جدید قراره چی بشه

خودتون حدث بزنید اون آخری کیه
دیدگاه ها : =)
آخرین ویرایش: دوشنبه 26 تیر 1396 11:25 ق.ظ