*رستوران ماری گرل دی پاپت* . tag:http://sapita.mihanblog.com 2017-08-24T11:56:07+01:00 mihanblog.com اولین منیپم^^ 2017-08-24T05:55:19+01:00 2017-08-24T05:55:19+01:00 tag:http://sapita.mihanblog.com/post/532 イェクタ ('3')~ خودم خیلی خوشم اومد^^چطور شده؟ خودم خیلی خوشم اومد^^
چطور شده؟
]]>
فیلم سارا و ایدا 2017-08-23T20:20:00+01:00 2017-08-23T20:20:00+01:00 tag:http://sapita.mihanblog.com/post/531 ~fullouted girl~ سلاممممن و دوستم ایدا قرار گذاشتیم یه روز بریم سینما یه فیلم ببینیمرفتیم دیدیم یه فیلم زده سارا و ایدامام گفتیم لابد درباره دوستی دوتا دختره بریم نگاه کنیماغا من گفتم تو ایدای فیلم باش من سارای توی فیلمایدا سر و وضعش تووووپ بود من فقیر بیچاره بودمایدا دوست پسر داشت اسمشم سعید بود....ولی خیلی دوست پسرش خوشکل بودمن نامزد داشتممماسمش علیرضا بودددتقریبا کچل بودددددددداول فیلم مامانم رفت زندان به خاطر اینکه بدهکاریشو نداده بودسعید جان برام بدهکاری رو داد و ما رفتیم مامانو ازاد کردیمولیییی...یه روز وق سلاممم
من و دوستم ایدا قرار گذاشتیم یه روز بریم سینما یه فیلم ببینیم
رفتیم دیدیم یه فیلم زده سارا و ایدا
مام گفتیم لابد درباره دوستی دوتا دختره بریم نگاه کنیم
اغا من گفتم تو ایدای فیلم باش من سارای توی فیلم
ایدا سر و وضعش تووووپ بود من فقیر بیچاره بودم
ایدا دوست پسر داشت اسمشم سعید بود....ولی خیلی دوست پسرش خوشکل بود
من نامزد داشتممماسمش علیرضا بودددتقریبا کچل بودددددددد
اول فیلم مامانم رفت زندان به خاطر اینکه بدهکاریشو نداده بود
سعید جان برام بدهکاری رو داد و ما رفتیم مامانو ازاد کردیم
ولیییی...یه روز وقتی ایدا نبود گفت باید بجاش برام اسناد نمیدونم چی رو بدزدی تا بدبختت نکنم
اغا من رفتم اسنادو دزدیدم به ایدا هم هیچی نگفتم
حالااااااا از بخت بد من پلیس بهم مشکوک شد که اسنادو دزدیدم
من به ایدا گفتم که اسنادو دزدیدم اینم رفت هوای سعید
اسنادو کش رفت با شیشه آبی محکم زد تو سر سعید در رفت
توی راه با تریلی تصادف کرد مرد

*من(سیارا)اشکم در اومد سر گذاشتم روی شونه ایدا(دوستم)دوتایی با هم زار زدیم که ایدا مرد بهش گفتم مرحوم شدی رفت*
اغا اینا اسنادو توی ماشین ایدا پیدا کردن گفتن ایدا دزده
از من خواستن امضا بگیرن...برگه رو کنار گذاشتم گفتم ایدا دزد نبود من دزد بودم
رفتم زندان سعید بی شعور هم فرار کرد خارج کشور
فیلم تموم شد
اغا من(واقعی) از صندلی بلند شدم داد زدم:سعید چی؟؟؟چرا اون پدرسگو نگرفتین؟؟؟؟چراااا؟؟؟؟
خیلی پایان بدی داشت
اگه یه فیلم اومد "یکتا و پانته آ" یا "یکتا و سارا" یا "پانته آ و سارا" حتما میرم نگاه میکنم
]]>
واینکه ی ادیت جدید کردم 2017-08-23T16:26:41+01:00 2017-08-23T16:26:41+01:00 tag:http://sapita.mihanblog.com/post/530 الــــــــهی زمـــــــیــــن اســــــــمــــان واینکه ی ادیت جدید کردم یکم خند دارهبازجویی ویکتور ک کی شکلاتشو خوردهویکتور:تو شکلات که برایی امروز گذاشتم خوردی؟گلکسی:امممم ..شِ..شایدخاب بنظر شپاکی خوردهتو نظرات بگید گوگلی ها بازجویی ویکتور ک کی شکلاتشو خورده
ویکتور:تو شکلات که برایی امروز گذاشتم خوردی؟
گلکسی:امممم ..شِ..شاید
خاب بنظر شپاکی خورده
تو نظرات بگید گوگلی ها
]]>
داستان کوتاهD: 2017-08-23T14:39:47+01:00 2017-08-23T14:39:47+01:00 tag:http://sapita.mihanblog.com/post/529 الــــــــهی زمـــــــیــــن اســــــــمــــان یه داستان کوتاه از من. اند و یکتور اوردمخاب اینم عکسش خاب برای داستان بپر ادامه
خاب اینم عکسش
 خاب برای داستان بپر ادامه
]]>
دار دارم شیپم:/ 2017-08-23T11:44:12+01:00 2017-08-23T11:44:12+01:00 tag:http://sapita.mihanblog.com/post/528 الــــــــهی زمـــــــیــــن اســــــــمــــان همینجوری که معلوم شیپ پیدا کردم:/اینا عکسشمیعنی اونا عکسشببخشید اینم عکسش:/برای ادمه ادامه مطلب برو:/ همینجوری که معلوم شیپ پیدا کردم:/
اینا عکسشم
یعنی اونا عکسش
ببخشید اینم عکسش:/
برای ادمه ادامه مطلب برو:/

]]>
دعوای خانوادگی 2017-08-22T21:03:18+01:00 2017-08-22T21:03:18+01:00 tag:http://sapita.mihanblog.com/post/518 ~fullouted girl~ سلاملیوای افتن هستم در خدمت شما-بازم کنید هوشششامروز با کربین و بروبچ شورای حل اختلاف گذاشتیم...بین سیارا و ویلیام+نفس کش بیا جلووما اینارو بستیم تا حرفاشونو راست و ریز به هم بزننراستش یکم دعوا شدن این دوتا اخیراخب بریم ماسکای اینارو برداریم(برین ادامه) سلام
لیوای افتن هستم در خدمت شما
-بازم کنید هوششش
امروز با کربین و بروبچ شورای حل اختلاف گذاشتیم...بین سیارا و ویلیام
+نفس کش بیا جلوو
ما اینارو بستیم تا حرفاشونو راست و ریز به هم بزنن
راستش یکم دعوا شدن این دوتا اخیرا
خب بریم ماسکای اینارو برداریم
(برین ادامه)
]]>
وااای وااای وااای 2017-08-22T21:01:31+01:00 2017-08-22T21:01:31+01:00 tag:http://sapita.mihanblog.com/post/527 ~fullouted girl~ سلامخوشبختانه مشکل حل شد و من فعلا در وب هستمواییی واااای وای نمیدونید چه شددداغا یکی از دوستام گفت یه شخصیت پسر بگو رول بریممنم خر ازش نپرسیدم موضوع رول چیه گفتم کربینیه رولی رفتیم که کربین بدبخت تا لب مرگ رفتخیییلی وحشتناک بود یعنییییعکسی از رول:پ.ن:جان من نگا کنین چ کیوت شده*--*کربین رفت رولو خوند،الان بری نزدیکش داد میزنهکربین گوشه اتاق نشسته بود وصلیبو جلو گرفته بودکربین:نیاین جلووووکربین مامانی آروم باش منمکربین:نیا جلووووو نیا جلو من صلیب دارمممممعجبا شما نظر بدید من اینو اروم کنمکربین:
سلام
خوشبختانه مشکل حل شد و من فعلا در وب هستم
واییی واااای وای نمیدونید چه شددد
اغا یکی از دوستام گفت یه شخصیت پسر بگو رول بریم
منم خر ازش نپرسیدم موضوع رول چیه گفتم کربین
یه رولی رفتیم که کربین بدبخت تا لب مرگ رفت
خیییلی وحشتناک بود یعنیییی
عکسی از رول:
http://s8.picofile.com/file/8304335442/pleas.png
پ.ن:جان من نگا کنین چ کیوت شده*--*
کربین رفت رولو خوند،الان بری نزدیکش داد میزنه
کربین گوشه اتاق نشسته بود وصلیبو جلو گرفته بود
کربین:نیاین جلوووو
کربین مامانی آروم باش منم
کربین:نیا جلووووو نیا جلو من صلیب دارممممم
عجبا
شما نظر بدید من اینو اروم کنم
کربین:نیا جلووووووو
]]>
XD 2017-08-21T15:22:55+01:00 2017-08-21T15:22:55+01:00 tag:http://sapita.mihanblog.com/post/525 イェクタ ('3')~ ]]> چندتا فکت راجع یاشیرو که عمرااا میدونستید 2017-08-21T10:42:32+01:00 2017-08-21T10:42:32+01:00 tag:http://sapita.mihanblog.com/post/524 イェクタ ('3')~ سعلاماومدم با چندتا فکت از یاشیرو که عمرااا  میدونستید*****یاشیرو ۲ تا اتو مو و یه دستگاه فر مو داره*نمیدونستم اسماشون چیه انصافا نخندید:|****ایشون حداقل ۸ مدلِ لاک های تقویت ناخن داره*اوه مای....******یاشیرو جان حداقل میشه گفت ۵ تا شامپو بدن خارجی و ۳ تا شامپوی سر خارجی دارههههه*[قهقهه]******یاشیرو گفته اگه از ۷۰‌کیلو وزنش بالاتر بره خودکشی میکنه*این دیگه خیلی حساسه0_0********یاشیرو حداقل ۱۹ بار موهاشو رنگ کرده****الان قد یاشیرو بلنده اما تو ابتدایی قدش از همه کوتاه تر بوده،بخواطر سعلام
اومدم با چندتا فکت از یاشیرو که عمرااا  میدونستید
*****
یاشیرو ۲ تا اتو مو و یه دستگاه فر مو داره*نمیدونستم اسماشون چیه انصافا نخندید:|*
***
ایشون حداقل ۸ مدلِ لاک های تقویت ناخن داره*اوه مای....*
*****
یاشیرو جان حداقل میشه گفت ۵ تا شامپو بدن خارجی و ۳ تا شامپوی سر خارجی دارههههه*[قهقهه]*
*****
یاشیرو گفته اگه از ۷۰‌کیلو وزنش بالاتر بره خودکشی میکنه*این دیگه خیلی حساسه0_0*
*******
یاشیرو حداقل ۱۹ بار موهاشو رنگ کرده
****
الان قد یاشیرو بلنده اما تو ابتدایی قدش از همه کوتاه تر بوده،بخواطر همین هروقت میخواستن نمایش اجرا کنن،این نقشش میشد جای دخترا*یه بار آیانو شده بود جای یه پسرا تو داستان،یاشیرو شده بود جای یه دختره**راهنمایی یهو قد کشید*
******
یاشیرو اونقدر که با بچه ها میسازه،با آدم بزرگا نمیسازه
*****
یاشیرو عاشق بچه کوچولوهاست*بچه های پایین ۱۲ سال**یه مدت میرفت با بچه ۱۰ ساله ها فوتبال بازی میکرد و با دختر بچه ها خاله بازی میکردXD*
*****
یاشیرو با همه درمدت ۲ دقیقه صمیمی میشهXD
*****
حداقل ۸ نوع ژل مو داره
****
ایشون حداقل ۳ تا لوسیون بدن و ۲ تا کِرِم صورت داره*ناموسا این دیگه خیلی به خودش میرسعXD
**
یاشیرو از سوسک و حشرات میترسه:|0_0


نه انصافا میدونستید؟؟؟؟
اینقدر که این به خودش میرسه،من به خودم نمیرسم
]]>
اندکی بکگراند 2017-08-21T07:53:28+01:00 2017-08-21T07:53:28+01:00 tag:http://sapita.mihanblog.com/post/523 Cr♛AzY Gi♛Rl یه چندتا بکگراند که از نت اوردم استفاده کنین اگه خوشتون امود...عخیی سوزی جونم//راستی یکی بیاد بوریم حوصلم جر خورد یه چندتا بکگراند که از نت اوردم استفاده کنین اگه خوشتون امود...عخیی سوزی جونم//

راستی یکی بیاد بوریم حوصلم جر خورد
]]>
بعد سالها 2017-08-21T06:47:52+01:00 2017-08-21T06:47:52+01:00 tag:http://sapita.mihanblog.com/post/522 الــــــــهی زمـــــــیــــن اســــــــمــــان بعد سال ها با کام اومدم نت داداشم راضی کردم اونم قبول کردنت نا محدودم داریم می گیریم همین دیهبای بای بعد سال ها با کام اومدم نت داداشم راضی کردم اونم قبول کرد
نت نا محدودم داریم می گیریم همین دیه
بای بای
]]>
مای جدید ادیت 2017-08-20T17:21:51+01:00 2017-08-20T17:21:51+01:00 tag:http://sapita.mihanblog.com/post/521 Cr♛AzY Gi♛Rl بله بله..ادیت ژدید..خواستم یکم تنوع ایجاد کنم با سبکی دیگه//خواسنم مثه بلک وایت اینا بکشم..چی شد؟اصن به من اینچیزا نمی اد..نخند با بدبختی کشیدم:| =|| بله بله..ادیت ژدید..خواستم یکم تنوع ایجاد کنم با سبکی دیگه//خواسنم مثه بلک وایت اینا بکشم..چی شد؟اصن به من اینچیزا نمی اد..نخند با بدبختی کشیدم:| =||
]]>
داستان 2017-08-20T13:36:01+01:00 2017-08-20T13:36:01+01:00 tag:http://sapita.mihanblog.com/post/520 الــــــــهی زمـــــــیــــن اســــــــمــــان دارم داستان می نویسم درمورد رفتن گلکسی تو جنبش و....عضوها داستان1_دیجی گلکسی استار2_من (اسم اوسیمه)3_سیارا4_مایکل5_اعضای تویه جنبش سرد6_جینا7_امی8_لاوندر9_10_هرکی می خواد تو داستان باشه اسم اوسیش بدع و بگه تو جنبش یرده یا گروه نگهبانانیا هیچ کودمعضو پر شد شروع می کنم عضوها داستان
1_دیجی گلکسی استار
2_من (اسم اوسیمه)
3_سیارا
4_مایکل
5_اعضای تویه جنبش سرد
6_جینا
7_امی
8_لاوندر
9_
10_
هرکی می خواد تو داستان باشه اسم اوسیش بدع و بگه تو جنبش یرده یا گروه نگهبانان
یا هیچ کودم
عضو پر شد شروع می کنم
]]>
ننننننننننننههههه 2017-08-20T08:38:01+01:00 2017-08-20T08:38:01+01:00 tag:http://sapita.mihanblog.com/post/519 الــــــــهی زمـــــــیــــن اســــــــمــــان ننننننننههههه از دست حسادت شماکانالم هک کردید حذف کردید راحتش شدید؟انقد گریه کردم انقد گریه کردمهمتون مثل همید بهفهم کی اینکار کردهکاری می کنم جد ابادش زانو بزننننندیگع وقتی از نت پیدا می کنم کجا تقسیم کنمکجا ادیت هام بزارم کجا ب ادیت های دوستام نظر بدمکجا تب کنمکجا پست بزارمبا چ بهانی تا 6 صبح بیدار بمونمهاااااااازتون متنفرم کجااااا چچچچچچططططوووورررریییییییانقد گریه کردم که نگواول ممبر هارو پروندید کم نبود حالا زدید ب فنا دادید کانالوب خدا قسم ازشم نمی گذرمحرومش شهبره تو جهنم از ننننننننههههه از دست حسادت شما
کانالم هک کردید حذف کردید راحتش شدید؟
انقد گریه کردم انقد گریه کردم
همتون مثل همید بهفهم کی اینکار کرده
کاری می کنم جد ابادش زانو بزننننن
دیگع وقتی از نت پیدا می کنم کجا تقسیم کنم
کجا ادیت هام بزارم 
کجا ب ادیت های دوستام نظر بدم
کجا تب کنم
کجا پست بزارم
با چ بهانی تا 6 صبح بیدار بمونم
هااااااا
ازتون متنفرم 
کجااااا چچچچچچططططووووررررییییییی
انقد گریه کردم 
که نگو
اول ممبر هارو پروندید کم نبود حالا زدید ب فنا دادید کانالو
ب خدا قسم ازشم نمی گذرم
حرومش شه
بره تو جهنم از تون نمی گذرم ب هیچ وج

]]>
داستان قرعکشی=\ 2017-08-19T15:53:02+01:00 2017-08-19T15:53:02+01:00 tag:http://sapita.mihanblog.com/post/513 الــــــــهی زمـــــــیــــن اســــــــمــــان گلکسی:جنبش سرد=\ من:ا خنگول چلمنگ می خوای عضاب بکشیگلکسی:عارهمن:ب حق ک اوسی خودمی من:وایساگلکسی:چیهمن:ممکنه تو گروه جنبش سرد مواوی نباش چون مواوی الهه استموش ممکن باشه باهاش بجنگی....گلکسی:(برای اولین بار با بغض داد زد)_بس اینو بازی کثیفو تموش کنخلاصع این شد که باید قرعه کشی بزاریم=\ گلکسی:جنبش سرد=\
 من:ا خنگول چلمنگ می خوای عضاب بکشی
گلکسی:عاره
من:ب حق ک اوسی خودمی 
من:وایسا
گلکسی:چیه
من:ممکنه تو گروه جنبش سرد مواوی نباش چون مواوی الهه استموش ممکن باشه باهاش بجنگی....
گلکسی:(برای اولین بار با بغض داد زد)_بس اینو بازی کثیفو تموش کن
خلاصع این شد که باید قرعه کشی بزاریم=\
]]>